Kontingentsatser og licensbetaling 2016/2017

Kontingentsatser og licensbetaling 2016/2017


Kontingent

 • Begynder: 525 kroner pr. halvår (1 træning om ugen
 • Let øvet og øvet 1: 775 kroner pr. halvår
 • Øvet 2: 1.025 kroner pr. halvår
 • Ungdom elite: 1.275 kroner pr. halvår
 • Senior: 825 kroner pr. halvår
 • Motionister: 625 kroner pr. halvår
 • Pensionister: 650 kroner pr. år

Licens
Udstedelse af årlig licens til spillere, der deltager i stævner eller holdkampe, betales af den enkelte spiller. Licens for en sæson udgør:

 • Alle med op til 1.100 ratingpoints (typisk nybegyndere): cirka 100 kroner pr. år
 • Alle ungdomsspillere med 1.100 eller flere ratingpoints: cirka 250 kroner pr. år
 • Alle seniorspillere med 1.100 og op til 1599 ratingpoints: cirka 250 kroner pr. år
 • Alle seniorspillere med flere end 1599 ratingpoints: cirka 450 kroner pr. år

Lukket for kommentarer.