Kontingentsatser og licensbetaling 2023/2024

Kontingentsatser og licensbetaling 2023/2024


Kontingent

  • Begynder, pigehold og let øvet: 1.025 kroner pr. halvår
  • Øvet: 1.300 kroner pr. halvår
  • Ungdom elite: 1.550 kroner pr. halvår
  • Senior: 975 kroner pr. halvår
  • Senior elite: 1.025 kroner pr. halvår
  • Pensionister: 450 kroner pr. halvår

Licens
Udstedelse af årlig licens til spillere, der deltager i stævner eller holdkampe, betales af klubben.

Lukket for kommentarer.